• Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
  • +90 284 513 10 64

 

UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2019

KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT TARİFESİ

              

     KAYIT ÜCRETLERİ

     380 TL

       DERECELER         YILLIK AIDAT          

FEVKALADE         600 TL   

               1                        528 TL           

               2                        468 TL       

               3                        444 TL   

               4                        408 TL   

               5                        372TL       

               6                        200 TL   

      

MUNZAM AİDAT ÜCRETİ 2019 YILI ASGARİ ÜCRETİN BELİRLENMESİNDEN SONRA BRÜT ASGARİ ÜCRETİN 20 KATINI GEÇEMEZ.

TOBB 5174 Sayılı Kanunun 3. Bölüm Oda Gelirleri ve Bütçe bölümündeki 23,24,25,26 ve 27 nci maddelerine istinaden Odamızca üyelerimize uygulanmak üzere Yönetim Kurulumuzca tespit edilen Kayıt ücretleri ve Yıllık Aidat Tarife cetvelinin Yönetim Kurulumuzun 05/12/2018 tarih ve 33 no.lu toplantısında görüşülmesi sonucu oy birliği ile uygun görülmüştür.