• Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
  • +90 284 513 10 64

 

UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2018

KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT TARİFESİ

              

     KAYIT ÜCRETLERİ

     290 TL

       DERECELER         YILLIK AIDAT          

FEVKALADE         540 TL   

               1                        480 TL           

               2                        444 TL       

               3                        420 TL   

               4                        372 TL   

               5                        336 TL       

               6                        180 TL   

      

     MUNZAM AİDAT %05 NİSPETİNDE OLUP 17.775- TL.SI.GEÇEMEZ.

TOBB 5174 Sayılı Kanunun 3. Bölüm Oda Gelirleri ve Bütçe bölümündeki 23,24,25,26 ve 27 nci maddelerine istinaden Odamızca üyelerimize uygulan mak üzere Yönetim Kurulumuzca tespit edilen Kayıt ücretleri ve Yıllık Aidat Tarife cetvelinin Yönetim Kurulumuzun 12/12/2017 tarih ve 244 no.lu toplantısında görüşülmesi sonucu oy birliği ile uygun görülmüştür.