• Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
  • +90 284 513 10 64

 

Sayın Üyemiz,

             İlgi: TOBB'nin 26.10.2018 tarih ve 15991 sayılı yazısı ile;

             Milli Savunma Bakanlığı'nın 27.09.2018 tarihli yazısına atfen,

             İlgi: (a) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu.

             İlgi: (b) 17 Temmuz 2017 tarihli 2017/10605 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.

1. MSB Askerî Fabrikalar Genel Müdürlüğü'nün ilgi (a) Kanun'un 3'üncıü maddesinin (b) bendi uyarınca yapacağı mal, hizmet ve danışmanlık hizmeti ile yapım işlerinde uygulanacak esas ve usullerin belirlendiği ilgi (b) Bakanlar Kurulu Kararının yayımlanarak yürürlüğe girdiği,

2. Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararına istinaden: Askerî Fabrikaların mal ve hizmet alımı yapacağı firmaları kalite, teknik yeterlilik, finansal güç gibi kriterleri sağlayan tedarikçilerden alınabilmesi amacıyla onaylı tedarikçi havuzu oluşturabilmesine imkân tanındığı,

3. MSB Askerî Fabrikalar Genel Müdürlügü'ne onaylı tedarikçi olmak isteyen tedarikçilerin başvurularının 11 Nisan 2018 tarihinden itibaren alınmaya başladığı ve şuana kadar yapılmış olan başvuru sayısının yetersiz olduğu,

4. 31.12.2019 tarihinden sonra ilgi (b) Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen tutarları aşan alımların "Belirli İstekliler Arasında İhale Usulüne" göre ve onaylı tedarikçilerden yapılmasının gerektiği,

5. Askerî Fabrikalar Genel Müdürlügü'ne bağlı Ülkemizin çeşitli illerinde faaliyet gösteren 27 Askerî Fabrikaya, söz konusu fabrikaların faaliyet alanları ile ilgili mal ve hizmet teslim etmek isteyebilecek üyelerimize, yukarıda açıklanan hususların duyurulmasının Ülkemizin ve üyelerimizin menfaatine olacağı,

6. Ülkemizin çeşitli illerinde faaliyet gösteren üyelerimize yukarıdaki hususların Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulması,

hususları belirtilmektedir.

            İlgi yazı Ek'i Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr adresinde "Genel" ve "Mevzuat Duyuruları" bölümlerinde yayınlanmaktadır.

               Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.

                                                                                                                        Saygılarımızla