• Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
  • +90 284 513 10 64

 

 

Uzunköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden İhale Doküman Satışı hakkında Odamıza gelen yazıya göre; 2019-2020 Eğitim Öğretim yılında taşımalı eğitim uygulaması kapsamında yapılacak olan Hizmet Alımı ihaleleri Kamu hizmetlerinin elektronik ortamda sunulması ile hizmetlere erişimin kolaylaştırılması, iş ve işlem süreçlerinin basitleştirilmesi ve maliyetlerin azaltılması yönündeki çalışmalar uyarınca, kamu ihale mevzuatında değişiklik yapan Yönetmelik ve Tebliğler 16 Mart 2019 tarihli ve 30716 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Düzenlemeler uyarınca ilan veya duyurusu 1 Haziran 2019 tarihinden sonra yapılacakihalelerin ön yeterlilik ve/veya ihale dokümanlarının EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesi zorunlu hale getirilmiş olup, anılan tarihten sonra idare tarafından ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının idarelerden elden, kargo, posta vb. yollarla ve ücretli olarak satın alınması uygulaması kaldırılmıştır.

Bu kapsamda ihalelere katılım sağlayacak aday ve isteklilerce e-imza/m-imza edinilmesi, EKAP kullanıcı kayıtlarının güncel hale getirilmesi gibi gerekli tedbirlerin alınması ile idarelerce de gerekli hazırlıkların yapılması, herhangii bir hak kaybına uğranmaması ve ihale süreçlerinde aksamaların yaşanmaması açısından önem arz etmektedir.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.