• Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
  • +90 284 513 10 64

 

Sayın Üyemiz,

11.11.2019 tarih ve 30945 sayılı Resmi Gazete’de İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’ın yürürlüğe konulmasına, 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü maddesi gereğince karar verildiği bildirilmiştir.

Buna göre; 20.02.2017 tarihli ve 2017/9962 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar”ın 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1 Milyon ABD Doları” ibaresi “500 bin ABD Doları” şeklinde değiştirilmiştir.

Konu ile ilgili gazete ekte verilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla.


https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/11/20191111-9.pdf