• Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
 • +90 284 513 10 64

 

 • Üye Kayıt İşlemleri
 • Nakil İşlemleri
 • Ana Sözleşme Tadilleri
 • Hisse Devri İşlemleri
 • Merkez İçi Adres Değişikliği İşlemleri
 • Tasfiye İşlemleri
 • Terkin İşlemleri
 • Ticaret Sicil Memurluğunca Verilen Belge ve Suretler
 • Ticaret Sicil Tasdiknamesi
 • Gayrimenkule Tasarruf Belgesi (Yetki Belgesi)
 • Sicil Gazetesi Sureti
 • İhaleden Yasaklı Olmadığına Dair Belge
 • İflas, Konkordato Tasfiyesinin Olmadığına Dair Belge
 • Oda Tarafında Verilen Belgeler
 • Oda Sicil Kayıt Sureti
 • Faaliyet Belgesi
 • İhale Durum Belgesi
 • İmza Onay Belgesi
 • Ortaklık Teyit Belgesi
 • Ticari İkametgah Belgesi
 • Meslekten Men Edilmediğine Dair Belge
 • SGK veya Bağkur Formu
 • Çıraklık Sözleşmeleri Formu
 • Ustalık Veya Kalfalık Formu
 • Banka Kredi Talep Formu
 • Kapasite Rapora Sureti
 • Kaydının Olmadığına Dair Yazı
 • Yerli Malı Belgeleri
 • Su İhyaç Belgesi
 • A.TR Belgesi
 • Menşei Şahadetnamesi
 • Euro I Belgesi
 • Kapasite Raporu
 • Fiili Üretim ve Tüketim Raporu
 • Ekspertiz Raporu
 • İş Makinesi Tescili
 • Azami Fiyat Tarifesi İşlemleri
 • Devlet Teşvikleri ve Hibeleri İle İlgili İşlemler